• Română
  • Bulgară
  • Greacă

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Transparență în prelucrarea informației

 În calitate de administrator al datelor cu caracter personal, Enders Trade LTD are obligația de a vă informa cu privire la modul în informațiile dvs. cu caracter personal, sunt procesate.

Pentru contact cu Enders Trade LTD

Sofia, bd. Goce Delchev 100
Email: info@enders-outdoor.com
Pagină de internet: www.enders-outdoor.com
Pentru contact cu persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal:
info@enders-outdoor.com
Slav Ivanov – titular

Informații necesare:

Informațiile pe care le putem solicita, utiliza și procesa includ următoarele:

 • Informațiile pe care dvs le furnizați prin completarea formularelor pe site sau orice alte informații pe care le trimiteți prin site sau prin e-mail;
 • Înregistrări ale corespondenței prin intermediul site-ului, emailului, adresei, telefonului sau prin alte metode;
 • Răspunsurile dvs. la chestionare sau sondaje pe care le desfășurăm pentru clienții noștri;
 • Date despre vizitele dvs. pe site, incluzând, dar dar fără a se limita la trafic, locație, weblog și alte date de comunicații.

Informațiile care pot conține datele dvs. personale sunt procesate în următoarele scopuri:

 • Resurse umane;
 • Contractori;
 • Supraveghere video;

Exercitarea drepturilor, în sensul Regulamentului (CE) 2016/679, către “Enders Trade LTD, în calitate de administrator de date cu caracter personal;

Putem păstra informațiile pe care le colectăm și le monitorizăm în rețeaua noastră numai atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obiectivele de mai sus.

Politica de confidențialitate a Enders Trade LTD protejează interesele și drepturile fundamentale ale subiectului datelor, care au prioritate față de interesul operatorului atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în circumstanțe în care subiecții datelor în principiu nu se așteaptă să fie prelucrate în continuare. Prelucrarea datelor cu caracter personal strict necesară pentru prevenirea infracțiunilor juridice reprezintă un interes legitim pentru Enders Trade LTD ca administrator de date cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul marketingului direct este considerată ca fiind realizată din interes legal.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În măsura în care obținem acordul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prevederile art. 6 al. 1, b. “a” din Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR) se aplică ca bază juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 În prelucrarea datelor cu caracter personal, care este necesară pentru executarea unui contract, din care subiectul datelor este parte, art. 6, al. 1, b. „b“ din GDPR se aplică ca temei juridic. Acest lucru se aplică și procesării necesare în relațiile precontractuale.

 Când prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligației legale care se aplică societății noastre, art. 6 al. 1, b. „b“ din GDPR se aplică ca temei juridic.

 În cazul în care interesele vitale ale subiectului datelor sau ale unei alte persoane fizice necesită o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal, prevederile art. 6 al. 1, b. „b“ din GDPR se aplică ca temei juridic.

 Dacă prelucrarea are legătură cu un interes legitim al companiei noastre și dacă drepturile civile și libertățile fundamentale ale subiectului datelor nu depășesc interesul declarat, articolul 6, al 1, litera b. „b“ din GDPR se aplică ca temei juridic pentru prelucrare.

Schimbul de date cu caracter personal

 Stocăm informațiile dvs. personale oferindu-le afiliatului nostru sau partenerilor de afaceri de încredere care oferă servicii în numele nostru, de exemplu pentru suportul tehnic în vederea evaluării utilității acestui site în scopuri de marketing, echipelor de răspuns la incidentele de securitate digitală, livrarea produselor sau alte tipuri de servicii. Transmitem datele dvs. personale acelor părți numai în măsura în care este necesar pentru a efectua serviciile pe care le-ați solicitat și pentru a vă proteja drepturile, proprietatea sau securitatea, sau dacă suntem obligați să facem acest lucru pe baza unei obligații legale sau dacă o astfel de divulgare este necesară pentru depistarea de infracțiuni.

Resurse umane

În scopul gestionării resurselor umane, prelucrăm datele personale ale solicitanților de locuri de muncă, actualilor și foștilor angajați ai Enders Trade LTD

În cadrul activităților de gestionare a resurselor umane, datele de identificare a persoanelor, datele privind educația și calificarea, datele privind sănătatea, datele de contact, precum și alte date cerute de legile speciale care reglementează relațiile de muncă și profesionale, de fiscalitate și asiguratorii, de contabilitate, siguranță și medicina muncii, precum și aspecte sociale. Datele colectate sunt utilizate numai în scopurile menționate mai sus și sunt furnizate terților numai în cazurile în care acest lucru este prevăzut de lege. În astfel de cazuri, datele pot fi furnizate, de exemplu, către ANAF, Oficiul Național pentru Audit, Inspectoratul Muncii și alte autorități publice, având în vedere atribuțiile și competențele acestora. Informațiile nu sunt stocate în afara UE sau a Spațiului Economic European.

Enders Trade LTD asigură măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele personale. În legătură cu îndeplinirea condițiilor de muncă sau a raporturilor profesionale, se prelucrează numai datele cu caracter personal prevăzute de lege, care se păstrează în termenele stabilite de legislația muncii și de securitate socială. Procedurile de selecție a personalului respectă cerințele legilor speciale care reglementează această activitate. Enders Trade LTD stabilește o perioadă de trei luni pentru stocarea datelor cu caracter personal ale participanților la procedurile de selecție a personalului.

În cazul în care o procedură de selecție impune prezentarea de originale sau copii legalizate notarial ale documentelor care atestă aptitudinea fizică și mentală a candidatului, gradul de calificare necesar și vechimea pentru poziția ocupată, subiectul datelor, care nu a fost acceptat pentru angajare, poate solicita, în termen de 30 de zile de la încheierea finală a procedurii de selecție, returnarea documentele depuse. Enders Trade LTD returnează documentele în aceeași modalitate în care au fost depuse.

Activitățile de asigurare a condițiilor de muncă sigure și sănătoase sunt reglementate printr-un contract cu un serviciu de medicină a muncii în baza Ordonanței nr. 3 din 25 ianuarie 2008 privind condițiile și ordinea de desfășurare a activității serviciilor de medicină muncii.

Contractori

În desfășurarea activităților sale, datele personale sunt prelucrate de persoane fizice pentru executarea contractelor încheiate de Enders Trade LTD. în sensul LOA, LC etc.

În măsura în care în executarea acestor contracte sunt prelucrate date personale ale unor persoane fizice, informațiile vor fi procesate într-un volum minim, suficient pentru executarea exactă a obligațiilor care decurg din contractul respectiv. Accesul la aceste informații este pus la dispoziția terților numai atunci când acest lucru este specificat într-o lege specială. Dacă preferați să nu furnizați informațiile dvs. personale, acest lucru ne poate împiedica să respectăm obligațiile contractuale. Dacă nu ne furnizați informațiile dvs. personale, acest lucru poate însemna că nu vă putem oferi produsele sau serviciile noastre.

Datele cu caracter personal se prelucrează pentru:

 • furnizarea de servicii pentru utilizatori, inclusiv crearea și gestionarea profilurilor de utilizatori, rezolvarea problemelor tehnice și activarea funcțiilor;
 • personalizarea ofertelor și a experienței, inclusiv reclamele;
 • monitorizarea activității utilizatorilor generali și individuali, cum ar fi căutările de cuvinte cheie, comentariile și activitatea de tranzacționare, precum și gestionarea traficului pe site;
 • conectarea cu utilizatorii noștri, inclusiv aspecte legate de servicii, asistență pentru clienți sau comunicări de marketing autorizate prin toate canalele de comunicare disponibile;
 • efectuarea de analize pentru îmbunătățirea serviciilor noastre;

Pentru a aplica Termenii și Condițiile noastre, inclusiv pentru combaterea fraudei și abuzului.

Supraveghere video;

În cadrul firmei Enders Trade LTD există supraveghere video din motive de securitate. Înregistrările camerelor de supraveghere sunt stocate timp de o lună. Accesul la date îl au anumiți angajați în îndeplinirea competențelor lor oficiale de serviciu.

Măsuri tehnice

Enders Trade LTD aplică măsuri tehnice pentru a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal, incluzând mutarea temporară a datelor personale selectate într-un alt sistem de procesare, oprirea accesului utilizatorilor la acestea și / sau eliminarea temporară a datelor publicate de pe site-ul companiei. În registrele automatizate de date cu caracter personal, limitarea prelucrării este asigurată prin mijloace tehnice, astfel încât datele cu caracter personal să nu facă obiectul unor operațiuni ulterioare de prelucrare și să nu poată fi modificate. Faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal este limitată este întotdeauna clar indicată în sistem.

Exercitarea drepturilor în sensul Regulamentului (CE) 2016/679 față de Enders Trade LTD în calitatea sa de operator de date cu caracter personal:

Aveți dreptul să vă exercitați drepturile în temeiul art. 15-22 din Regulamentul (CE) 2016/679 față de Enders Trade LTD pentru datele personale pe care Enders Trade LTD le procesează pentru dumneavoastră.

Atunci când depuneți o cerere pentru exercitarea drepturilor pentru Enders Trade LTD, în sensul Regulamentului (CE) 2016/679, vi se va cere să vă identificați prin furnizarea unui document de identitate sau a altor metode și mijloace de identificare.

Datele personale prelucrate în legătură cu procesarea cererilor individuale vor fi folosite numai în scopul exercitării acestor drepturi. În acest sens, datele cu caracter personal pot fi furnizate unor terți numai dacă acest lucru este prevăzut de lege.

Vă vom ajuta dacă alegeți să vă exercitați drepturile asupra informațiilor dvs. personale, inclusiv: retragerea consimțământului dumneavoastră; accesul la datele dumneavoastră personale; actualizarea informațiilor dvs. personale; ștergerea informațiilor dvs. personale; limitarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe; abilitatea de a obiecta în privința prelucrării datelor atunci când facem acest lucru pentru interesele noastre legitime; posibilitatea de a contesta o decizie luată în totalitate prin procesare automatizată pentru a vă exprima punctul de vedere și pentru a solicita revizuirea deciziei. Pentru a respecta cu strictețe “dreptul de a fi uitat” în mediul online, dreptul de ștergere este extins de Enders Trade LTD și, dacă a făcut datele personale publice, compania notifică administratorii sau co-administratorii respectivi, care procesează astfel de date personale, pentru a șterge orice legături către aceste date personale sau replicile sau copii asau replici le acestora. În acest scop, Enders Trade LTD  va întreprinde măsuri rezonabile luând în considerare tehnologiile și mijloacele disponibile, inclusiv de măsurile tehnice, pentru a informa operatorul / co-administratorul de date al prelucrătorilor de date, care prelucrează datele cu caracter personal, despre cererea subiectului datelor.

Subiecții datelor care folosesc call center

Când sunați la linia telefonică a companiei Enders Trade LTD, noi colectăm informația despre identificarea liniei de apel (CLI).

Utilizăm aceste informații pentru a-i îmbunătăți performanța.

Abonați la newsletter

Enders Trade LTD publică un Newsletter care conține informații despre activitatea companiei, precum și informații utile despre activitățile companiei Enders Trade LTD.

Pentru a primi newsletter-ul, imediat ce a fost publicat, trebuie să vă înregistrați prin trimiterea email-ului dumneavoastră firmei Enders Trade LTD Indiferent dacă într-un caz concret adresa de e-mail reprezintă sau nu date cu caracter personal, Enders Trade LTD va utiliza adresele de e-mail furnizate numai în scopul livrării Newsletter-ului.

Persoanele fizice au dreptul de a renunța în orice moment la primirea Newsletter-ului prin e-mail. Opțiunea este disponibilă în contul oricărui utilizator înregistrat pe site-ul Enders Trade LTD, precum și în fiecare newsletter trimis de noi. Puteți face asta, fără a indica vreun motiv.

Colectarea datelor cu caracter personal pentru furnizarea de servicii comandate de utilizator prin intermediul magazinului online

Când solicitați o achiziție de bunuri prin intermediul magazinului nostru online, vă furnizați informațiile dvs. personale necesare pentru prestarea serviciului respectiv. Această informație este stocată într-o bază de date situată pe un server securizat amplasat într-o cameră de server din clădirea Enders Trade LTD. „Enders Trade LTD utilizează informațiile pe care le furnizați numai pentru îndeplinirea serviciului solicitat de dumneavoastră.Enders Trade LTD nu furnizează aceste informații terților.

Utilizarea cookie-urilor

Un „cookie„ este o cantitate mică de date pe care site-ul web le stochează pe computerul sau dispozitivul mobil al vizitatorului. Pe site-ul nostru folosim „cookie-uri„ în legătură cu funcționarea acestuia, precum și pentru colectarea de date statistice pentru analiză, scop în care folosim Google Analytics. „Cookie-urile„ folosite servesc pentru a distinge utilizatorii și sesiunile, pentru a stabili noi sesiuni, pentru a trimite interogări, pentru a stoca sursa de trafic și modul în care au ajuns la site.

Site-ul Enders Trade LTD folosește următoarele cookie-uri:

PHPSESSID – conține doar o referință la o sesiune stocată pe serverul web. Browserul utilizatorului nu stochează informații și acest modul „cookie„ poate fi utilizat numai în sesiunea în curs.

Cookie-urile folosite pentru a colecta date statistice pentru analiză pentru care folosim Google Analytics. Puteți obține informații despre cookie-urile pe care Google Analytics le generează de aici.

Cookie-urile utilizate pentru colectarea de date statistice pentru analiza pentru care folosim Facebook Pixel. În ceea ce privește cookie-urile pe care le generează Facebook Pixel puteți obține informații aici.

Cookie-urile folosite ca serviciu extern pentru sistemul de chat de la ZenDesk Chat / Zoopim.

Prin configurarea corectă a browserului, puteți oricând să dezactivați cookie-urile noastre precum și cookie-urile unor terțe părți. În acest caz, este posibil să pierdeți o parte din funcționalitatea anumitor servicii de pe site-ul nostru. Dacă utilizați un link care vă conectează la un alt site, acesta va avea propriile module cookie și politică de securitate asupra cărora nu avem control.

Fișiere jurnal

La fel ca majoritatea site-urilor, site-ul Enders Trade LTD colectează date în fișierele jurnal. Aceste informații includ IP-ul, browserul pe care îl utilizați (precum Mozzilla, IE, Chrome, etc), sistemul de operare (Linux, Windows, iOS), atunci când vizitați site-ul nostru, paginile vizitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza adresele IP ale utilizatorilor pentru a dezvălui identitatea lor, în cazurile în care este necesară pentru aplicarea legii. Aceste informații sunt păstrate pe serverul nostru, amplasat într-o cameră de server din clădirea Enders Trade LTD.

Legături către alte pagini de internet

Această politică de transparență nu acoperă trimiterile către alte site-uri de pe pagina de internet a Enders Trade LTD. Vă încurajăm să citiți declarațiile de confidențialitate ale celorlalte site-uri pe care le vizitați.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor

Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu ar trebui să transmită date cu caracter personal fără consimțământul părinților sau al tutorilor legali. Potrivit art. 8 din GDPR, copiii cu vârsta de 16 ani sau mai tineri pot face astfel de consimțăminte numai cu acordul părinților sau al tutorilor legali. Datele cu caracter personal ale minorilor nu sunt colectate și nici prelucrate în mod conștient.

Încălcarea securității datelor cu caracter personal

Încălcarea securității datelor cu caracter personal pot conduce, în cazul în care nu este tratată într-un mod adecvat și în timp util, la pagube fizice, materiale sau nemateriale pentru persoane fizice, cum ar fi pierderea controlului asupra datelor lor personale sau limitarea drepturilor lor, discriminare, furtul de identitate sau fraudă de identitate, pierderi financiare, îndepărtarea neautorizată a pseudonimizării, afectarea reputației, violarea confidențialității datelor cu caracter personal protejate de secretul profesional sau orice alte consecințe semnificative de natură economică sau consecințe sociale negative pentru persoanele afectate. În consecință, de îndată ce constată o încălcare a datelor cu caracter personal, Enders Trade LTD își asumă obligația și responsabilitatea de a informa Comisia cu privire la protecția datelor cu caracter personal cu privire la încălcarea datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, După 72 de ore de la constatarea infracțiunii, cu excepția cazului în care Enders Trade LTD poate demonstra, în conformitate cu principiul responsabilității, că încălcarea datelor cu caracter personal este puțin probabil să reprezinte un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor. În cazul în care o astfel de notificare nu poate fi depusă în termen de 72 de ore, Enders Trade LTD va expune motivele întârzierii și va furniza informațiile în etape Comisiei pentru protecția datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica politica de confidențialitate.

Întrebări, cereri și plângeri

Dacă aveți întrebări privind prelucrarea datelor dvs. personale de către Enders Trade LTD sau sugestii privind măsurile și regulile noastre de protecție a datelor, vă rugăm să trimiteți un mesaj la următoarea adresă cu subiectul “Protecția datelor cu caracter personal”:

Dacă credeți că prelucrarea noastră a datelor personale încalcă dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal sau în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră în baza acestor dispoziții au fost încălcate în vreun fel, vă puteți adresa autărității de stat competentă. În Bulgaria, aceasta este Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Contactați Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal: info@ender-outdoor.com

Sofia 1592, Bd.. „Prof. Tsvetan Lazarov, nr.2

Email: kzld@cpdp.bg

Pagină de internet: http://cpdp.bg

Aveți dreptul să atacați acțiunile și actele Enders Trade LTD  în calitate de administrator de date cu caracter personal și în instanță dacă credeți că v/au fost încălcate drepturile în temeiul Regulamentului 2016/679 și al Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Începând cu 15 februarie 2016, Comisia Europeană oferă o platformă de mediere extrajudiciară, al cărei scop permite utilizatorilor să soluționeze extrajudiciar litigiile privitoare la comenzi făcute online. Platforma pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor este disponibilă la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Observație: Toate prețurile, specificațiile și fotografiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Nu suntem responsabili pentru erori tipografice sau de ilustrație.

Toate imaginile produselor sunt ilustrative. Este posibil să existe o discrepanță între imagine și produsul real, fără ca asta să-i modifice parametrii și caracteristicile de bază.

Toate prețurile de pe site sunt în leva bulgară cu 20% TVA.